👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2018-05-02 11:38 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ekologi, läran om hur levande organismer påverkar varandra och om samspel mellan levande organismer och miljöfaktorer.

Innehåll

 

Ekologi, prov vecka 22

 

Du hittar fakta i biologiboken på sidorna:  146-149, 154-167, 169-171, 393

 

Lektion 1: s146-149.

 

Ekologi                                                                                                     

 

Ekosystem                                                                                             

 

Miljöfaktorer                                                                                        

 

Population                                                                                             

 

Växtsamhälle

 

Djursamhälle

Lektion 2: s. 154-160, 393

 

Producent

 

Konsument

 

Toppkonsument

 

Näringskedja

 

Näringsväv

 

Näringspyramid

 

Anrikning av miljögifter

 

Biomassa

Lektion 3: s. 160-167

 

Kretslopp

 

Närsalter

 

Konkurrens

 

Revir

Lektion 4: 169-171, 

Ekologisk nisch

biologisk mångfald

Träna inför prov

 

Lektion 5:

Prov, torsdagen den 30/5

 

 

 

Du ska kunna:

  • förklara ovanstående begrepp

 

·         Förklara vad ett ekosystem är 

 

·         Förklara samband i ekosystem med hjälp av näringskedjor och andra modeller 

 

·         Beskriva några partiklars kretslopp i naturen, ex kolatomen 

 

·         Beskriva vad en population är och vad som påverkar dess storlek  

 

·         Beskriva med exempel på hur människan påverkar/kan påverka ett ekosystem

 

·         Beskriv hur anrikning(koncentrering) av miljögifter kan ske i toppkonsumenterna(s 393)