👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, filosofi och vetenskap

Skapad 2018-05-02 12:48 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vilken funktion fyller religion för människor? Hur kommer det sig att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder? Har religionen bytts ut mot något annat? Dessa och många andra intressanta frågeställningar om livets mening, tro och livssyn ska ni få fundera på i detta arbetsområde.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att du ska

 • fördjupa dina kunskaper om religiositet i Sverige och världen samt sekulära livsåskådningar
 • träna och utveckla din förmåga att resonera kring religiösa och sekulära företeelser
 • fördjupa din förståelse för människors tankar oavsett om de är religiösa eller sekulära
 • fördjupa din förståelse för hur människor kan leva tillsammans oavsett religiositet eller livsåskådning

Viktiga frågeställningar att fundera kring i arbetsområdet:

 • Vilken funktion fyller religion för människor?
 • Hur kan religion eller andra livsåskådningar hjälpa oss i livet?
 • Varför har religionens betydelse minskat i Sverige? Vad har den ersatts av?
 • Hur påverkar vår tro/livsåskådning vår syn på livet och vår identitet?

Vi kommer att arbeta på följande sätt

 • lärarledda genomgångar och filmklipp som diskuteras
 • religionsböcker SOS Religion sida 70-90 "Filosofi och vetenskap"
 • diskussioner och samtal
 • enskild skriftlig inlämningsuppgift 

Som avslutning kommer vi att ha en skriftlig uppgift som bedöms. Du kommer själv att få välja vilken frågeställning du vill fokusera på samt vilken världsreligion du vill jämföra med en mer sekulariserad livsåskådning. 

 

Några viktiga begrepp och personer ni ska lära er mer om i detta arbetsområde:

Filosofi och filosof

Ateism

Agnosticism

Humanism

Sekularisering

Sokrates
Platon

Aristoteles

Darwin

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion, filosofi och vetenskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap och begrepp
Kunskaper och begrepp (Du visar din förståelse för relevanta begrepp kopplade till arbetsområdet, t.ex. ateism och agnosticism samt kan redogöra för någon av världsreligionernas syn och dogmer)
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Din förmåga att resonera om likheter och skillnader i livssynen utifrån ett religiöst och ateistiskt/sekulariserat perspektiv
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Identitet och livsfrågor
Beskriv hur religioner/sekulariserade livsåskådningar påverkar människor
Du kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.