👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 4

Skapad 2018-05-02 12:57 i Västra Berga skola Helsingborg
Terminsplanering i ämnet samhällskunskap.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi kommer arbeta med hur samhället är uppbyggt, vad demokrati är och vad vi har för rättigheter och skyldigheter.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att förstå hur samhället är uppbyggt,
 • att förstå hur olika samhällsfunktioner samverkar,
 • att förstå vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas,
 • att uttrycka din åsikt i olika samhällsfrågor,
 • att söka information om samhället från olika källor, och värdera deras trovärdighet,
 • att förstå dina och andras rättigheter/skyldigheter

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden

 • Demokrati
 • Veckans nyheter
 • Möt världen

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • Använda olika källor som t.ex. Internet, tv och tidningar,
 • ha samtal och diskussioner i helklass och mindre grupper,
 • träna olika ord och begrepp inom samhällskunskap

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • kan förklara och beskriva hur vårt samhälle är uppbyggt,
 • kan sätta ord och begrepp i rätt sammanhang,
 • kan uttrycka din åsikt, i t.ex. elevnära samhällsfrågor,
 • kan förklara och beskriva hur olika samhällsfunktioner hänger ihop, fungerar tillsammans och din roll i samhället

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh