👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema STRANDEN

Skapad 2018-05-02 14:12 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola F Svenska
Syfte: Närmiljö, havet, stranden, djuren. Fördjupad kunskap om naturen vi har runt oss. Vi håller oss till djur och natur i vår närmiljö.

Innehåll

TEMA STRANDEN

 

Syfte:

Närmiljö, havet, stranden, djuren. Fördjupad kunskap om naturen vi har runt oss. Vi håller oss till djur och natur i vår närmiljö.

 

förmågor:

• skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

• använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa

problem,

• utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

 

Mål:

• Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

• Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

• Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen

.• Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

• Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

• Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

• Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 

Ska finnas med i varje grupp:

Skapande i varje grupp

Matte

Människans påverkan på havet, stranden och djuren

 

Upplägg:

I början av april startar vi upp temat stranden i ett samarbete med miljöverkstaden. Vi träffar naturpedagogen Caroline på milöverkstadens lokaler på Sundspärlan. Vi får en introduktion om livet på stranden och i havet. Vi pratar om salt- och sötvatten. Vi får skapa med hjälp av saltvatten. Vi studerar och tittar närmare på sanden, med hjälp av en stereolupp (då blir sanden jättestor). Vi leker en lek om hur skräp i havet sprids runt genom att olika djur äter varandra och att vi människor äter djuren.

 

Den 5 april har vi alla i förskoleklassen en gemensam “happening” dag på stranden Råå Vallar. Vi fokuserar på havet, stranden och djuren. Vi testar på olika uppdrag eller funderingar kring dessa tre delar. Vi grillar och leker på stranden.

 

Barnen får välja intressegrupp: hav, djur eller strand. Flest barn valde djur så det fick bli trv stora grupper. Hav och strand slog vi ihop till en grupp.

Under 4 onsdagar träffas vi i dessa grupper och arbetar vidare inom vårt valda intresse. Barnen styr inriktningen och vad de vill lära sig mer om.

 

I slutet av maj kommer vi att träffa naturpedagogerna (två olika den här gången) från miljöverkstaden igen, denna gången på stranden, och har en stund tillsammans.

 

Utvärdering, reflektion, redovisning:

Vi utvärderar i vår egen grupp vid vårt sista tillfälle tillsammans. Tex tankekarta.

 

Vi redovisar för våra kompisar i de andra grupperna under två olika tillfällen i slutet av maj.  Vi reflekterar då över vad vi gjort och vad vi lärt oss.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -