👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4 v. 15-24

Skapad 2018-05-02 14:28 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa

Innehåll

 

Syfte

Undervisningen i idrott och hälsa syftar till att eleverna utvecklar:

  • ·        allsidiga rörelseförmågor i olika fysiska sammanhang & i olika miljöer,
  • ·         kunskaper om hur fysisk aktivitet påverkar kroppen.

Eleven ska även ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Så här säger läroplanen/förmågor

Sammansatta grovmotoriska grundformer, hoppa, springa, rulla, stödja, klättra m.fl.

Att simma i mag- och ryggläge, hantering av nödsituationer vid vatten.

Att kunna orientera sig i närmiljön & kunskaper om kartors uppbyggnad.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i natur- och utemiljö.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrättens regler.

 

Det här ska vi lära oss

Du kommer träna din grovmotorik på olika sätt med hjälp av redskap och olika idrotter både inomhus och i utomhus.

Du kommer få träna på att hitta rätt/orientera dig med hjälp av kartor.

Du kommer få lära dig om allemansrättens regler.

Du kommer få träna på att hantera nödsituationer vid vatten när vi är i simhallen.

 

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer med hjälp av redskapsbanor träna grovmotoriska grundformer.

Vi kommer lära oss regler i olika lekar, spel & idrotter både inne & ute i vår närmiljö.

Vi besöker simhallen vid ett tillfälle och tränar simning.

Vi lär oss om kartor och att orientera.

Vi går ut i naturen och lär oss om allemansrätten.

 

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

Din förmåga att förstå kartor och att hitta rätt (orientera dig).

Hur du anpassar dina rörelser i t.ex. redskapsbanor.

Din förmåga att simma i mag- och ryggläge.