Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken i närområdet

Skapad 2018-05-02 14:32 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Under några veckors tid ska du få ta reda på vilka olika typer av yrken man kan jobba i området runtomkring skolan. Du kommer att få intervjua olika personer.

Innehåll

Konkretisering av målen:

Du ska kunna
 • ange några viktiga samhällsfunktioner och varför de behövs.
 • ge exempel på några yrken och verksamheter i närområdet.
 • förbereda, genomföra och efterarbeta en intervju.
 • redogöra för några olika betalningsformer.

Undervisning:

Vi kommer att samla in kunskap genom att
 • undersöka vårt närområde - vilka verksamheter finns?
 • intervjuer - du lär dig att ställa frågor, genomföra och efterarbeta en intervju. Du tränar genom att intervjua både personal på skolan och någon annan vuxen tex en förälder. 
 • se på filmer - du tränar på att skriva ner nyckelord och meningar, för att minnas, då du ser på filmer om olika samhällsfunktioner.
 • ha gemensamma diskussioner.

Bedömning:

Vi, pedagoger, bedömer din förmåga att

 • ange några samhällsfunktioner,
 • berätta om verksamheter och yrken i ditt närområde,
 • förbereda, genomföra och efterarbeta en intervju kontinuerligt genom hela processen,
 • redogöra för några betalningsformer,
 • redovisa din intervju.

Uppgifter

 • Betalningsformer och arbetsplatser/verksamheter

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Yrken i närområdet

>
>
Yrken i närområdet
 • SO   3
Jag kan berätta om något yrke som människor jobbar med i närheten av skolan.
Jag kan berätta om flera yrken som människor jobbar med i närheten av skolan.
Viktiga samhällsfunktioner
 • SO   3
Jag kan berätta om något viktigt yrke i samhället och varför det behöver finnas.
Jag kan berätta om flera viktiga yrken i samhället och varför de behöver finnas.
Intervjua
 • SO   3
Jag kan göra en intervju med visst stöd.
Jag kan göra en intervju utan stöd.
Berätta om vad jag fått reda på.
 • Sv   3
Jag kan berätta för andra, men vissa saker är svåra att förstå.
Jag kan berätta för andra och allt är tydligt.
Skriva en text om mitt drömyrke
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag kan skriva en text med meningar om mitt drömyrke med visst stöd.
Jag kan skriva en text med meningar om mitt drömyrke utan stöd.
Betalningsformer
Jag kan med stöd redogöra för några olika betalningsformer.
Jag kan redogöra för några olika betalningsformer utan stöd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: