👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 2 Tema Bondgården

Skapad 2018-05-02 14:35 i Heby skola F-6 Heby
Ett temaarbete om bondgården för år 2.
Grundskola 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Hem- och konsumentkunskap Svenska
Vi arbetar tematiskt i olika grupper med att lära oss om djuren och arbetet på en bondgård. Vi övar oss också i att skriva faktatexter.

Innehåll

Undervisningens innehåll och kunskapskrav

Du kommer att lära dig om:

 • Djuren på gården
 • Var vår mat kommer ifrån
 • En bondes arbetsuppgifter
 • Årstiderna och arbetet på en bondgård
 • Hur det var förr i tiden
 • Hur du skriver faktatexter
 • Hur du gör ett VÖL diagram

Arbetssätt

Du kommer att:

 • Ställa egna frågor om vad du själv vill lära dig om bondgården.
 • Se film som visar arbetet och djuren på bondgården
 • Läsa faktatexter
 • Gör egna enkla faktatexter
 • Gör VÖL diagram
 • Lyssna till din lärares berättelser
 • Måla, gestalta och undersöka
 • Tillverka eget smör
 • Redovisa dina grupparbeten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3

Matriser

NO Sv Hkk SO
Bondgården - år 2

Jag kan...
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.