👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Faktatext om författare

Skapad 2018-05-02 14:43 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Eleverna ska söka och samla information om en valfri författare. De ska sedan skriva en faktatext utifrån det material de har. Tänkt för åk 8.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Under tre veckor kommer du att få söka och samla information om en valfri författare. Du ska skriva en faktatext om författaren.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är: 

Arbetssätt och undervisning

 • Du ska söka och samla information om en valfri författare därefter ska du sålla bland informationen och ta ut det som är viktigast.
 • Du ska skriva en faktatext om författaren.

"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga." (Lgr 11)

Visa vad du lärt dig

Du ska skriva en faktatext med en god struktur och språklig variation där du visar att du kan söka, vilja ut och sammanställa fakta från olika källor och att du kan resonera kring källornas trovärdighet. 

Tidsram

Arbetsområdet kommer pågå i 3veckor.

Bedömning

Din förmåga att söka, välja ut och sammanställa information kommer att bedömas. Därefter kommer din skrivna faktatext bedömas utifrån variation, textbindning, anpassning till texttyp (faktatext), språkliga normer och strukturer. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9