👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

STARS

Skapad 2018-05-02 14:45 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi lär oss om Indien, Hollywood/Bollywood. Vilka olika slags stjärnor finns det?

Innehåll

 • Läsa olika typer av texter 
 • Lyssna till och förstå information

Matriser

En
Hörförståelse, engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Du visar din förmåga att förstå talad engelska från olika medier och sammanhang, samt med viss regional och social färgning.
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Du klarar av 33% av frågorna (12 poäng)
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Du klarar av 65% av frågorna (23 poäng)
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Du klarar av 90% av frågorna (31 poäng)

En
Läsförståelse, engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Du kan förstå och tolka innehållet i olika slags texter från olika typer av medier.
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du klarar av 33% av frågorna (14 poäng)
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du klarar av 65% av frågorna (28 poäng)
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du klarar av 90% av frågorna (39 poäng)