👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa åk 5

Skapad 2018-05-02 14:47 i Fårboskolan Oskarshamn
Ett arbetsområde om Europas länder, naturtyper, klimat och miljö
Grundskola 4 – 6 Geografi
I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om den världsdel där vi bor, nämligen Europa.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.

Ur centrala innehållet:

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:
 
* kunna placera ut några av Europas länder, huvudstäder samt viktiga hav, sjöar, floder och bergskedjor på en blindkarta
* några olika klimatzoner som finns i Europasamt redogöra för skillnaderna mellan dessa                                                                                    *ge exempel på viktiga naturtillgångar i Europa
* ge exempel vilka faktorer som påverkar var människor bosätter sig
* använda olika källor, såsom kartor, tabeller och diagram för att analysera frågor
* använda geografiska begrepp i samtal och skrift

Arbetssätt och undervisning

Vi ser tillsammans på film om de olika delarna av Europa och lär oss på sätt om Europas olika klimat, miljö och naturtyper. Vi använder också kartboken för att ta reda på var olika geografiska platser finns. Vi svarar på frågor som hör till filmerna. Med hjälp av datorprogrammet Seterra tränar vi på Europas huvudstäder och länder. 

Visa vad du lärt dig

Kartprov efter avslutat arbetsområde samt prov på de frågor vi svarat på om Europa.

Tid

Arbetet beräknas pågå ca 3-4 veckor.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6