👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Puls och kondition åk7

Skapad 2018-05-02 15:05 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet får du prova olika aktiviteter samt möta olika begrepp som har med din puls kondition att göra.

Innehåll

Vi introducerar olika sätt att uppskatta och utvärdera olika aktiviteter utifrån puls och graden av ansträngning.

Du kommer möta och utforska följande centrala begrepp

 • Vilopuls, arbetspuls, maxpuls
 • Borgskalan - att skatta sin ansträningsnivå för att utvärdera a
 • Hälsopyramiden - hälsoeffekter kopplat till puls och ansträning

Efter genomfört arbetsområde kan du

 • Mäta din puls manuellt med tidtagarut
 • Prova att använda pulsklocka (valfritt)
 • Uppskatta nivå av ansträngning med hjälp av borgskala
 • Koppla olika aktiviteter till olika nivåer av ansträngning
 • Redogöra för övergripande hälsoeffekter av konditionsträning, t.ex. må bra, kondition eller prestation.

Det blir du bedömd på

 • Din förmåga att anpassa och variera dina rörelser till sammanhanget puls och kondition
 • Din förmåga att utvärdera aktiviteterna genom att ta din puls, uppskatta ansträngingsnivå och utvärdera hälsoeffekter.

Material

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Puls och kondition åk7

Variera och anpassar rörelser

Jag varierar och anpassar mina rörelser till sammanhanget. Sammanhanget kan vara olika övningar för höja pulsen såsom lekar, spel, stafetter och enskilda övningar och träning med olika mål för pulsnivåer. Anpassningen består av att nå en viss pulsnivå, och variationen består av att nå olika pulsnivåer med olika aktiviteter genom sin egen insats.
Varierar och anpassar rörelser
Jag varierar och anpassar mina rörelser till sammanhanget...
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
... behöver träna mer för att nå målen och/eller visa vad jag kan
... till viss del
... till relativt stor del
... till stor del

Utvärdera hälsoeffekter

Jag kan samtala om och utvärdera aktiviteter jag genom genomfört på lektionstid genom att ta pulsen, använda Borgskalan och hälsopyramiden. Jag kan redogöra för olika nivåer av pulsträning och dess övergipande hälsoeffekter. Samtala om: Har skett på lektionstid Utvärdera: Teorilektion med grupparbete och enskilt uppgift
Utvärdera hälsoeffekter
Jag kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra underbyggda resonemang hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. (pulsmätning, Borgskala, hälsopyramiden)
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
behöver träna mer för att nå målen och/eller visa vad jag kan
enkla och till viss del underbyggda resonemang
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang