👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilar VT-18

Skapad 2018-05-02 15:11 i Västerby skola Hedemora
Vi föder upp fjärilar från larv till fjäril och studerar utvecklingen.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Den här terminen är det äntligen vår tur att vara fjärilsskötare. Vi tar hand om larver som utvecklas till puppor och så småningom till fjärilar. Vi tränar på att undersöka och dokumentera.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisningens innehåll

Aktiviteter

Uppdrag 1 Vad vet vi om fjärilar och larver? Rita hur du tror att larven ser ut nu, om en vecka, som puppa och som fjäril.

Uppdrag 2 Vad behöver larver? Vi studerar maten och dokumenterar. Vi mäter larven och dokumenterar i en almanacka.

Uppdrag 3 Vi undersöker larven? Hur får den vatten och luft och hur ska vi behandla den?

Uppdrag 4 Hur ser larven ut? Vi undersöker larverna med förstoringsglas och lär oss vad kroppsdelarna heter. Vi mäter och dokumenterar i almanackan.

Uppdrag 5 Hur växer larver? Vi pratar om hur det går till när larven växer och ömsar skinn och jämför larven med oss människor.

Uppdrag 6 Varför spinner larven? Vi studerar larvernas trådar och diskuterar varför de spinner. Vi lär oss också om silkesfjärilen och hur sidentyg blir till.

Uppdrag 7 Hur går det till när larven blir puppa? Vi lär oss om utvecklingen från larv till puppa och skriver och dokumenterar i almanackan.

Uppdrag 8 Vad händer i puppan? Vi tittar på puppan och lär oss vilka av fjärilens kroppsdelar man kan se på utsidan av puppan.

Uppdrag 9 Från puppa till fjäril. Vi förbereder för fjärilarnas ankomst genom att göra fjärilshus, förbereda mat och göra livscykelskivor som visar fjärilens utveckling.

Uppdrag 10 Vad äter en fjäril? Vi undersöker vad fjärilarna helst vill ha.

Uppdrag 11Hur ser fjärilen ut? Vi ritar fjärilar och övar oss att se detaljer. Vi studerar våra fjärilar och bilder av fjärilar och lär oss om kroppsdelarnas funktioner. Vi jämför med oss själva.

Uppdrag 12 Fri som en... fjäril. Vi släpper ut fjärilarna och pratar om fjärilens roll i ekosystemet och näringskedjan.

Uppdrag 13 Fjärilens liv. Vi sammanfattar vad vi lärt oss.

Under arbetets gång kommer vi också att träna dagboksskrivande i en "larvig dagbok", sjunga om fjärilar, göra modeller av fjärilens livscykel mm.

 

 

 

Planering

V. 19-24

Begrepp

larv-puppa-fjäril-livscykel

näringskedja

 

Bedömning - koppla till kunskapskraven för E

Jag kommer att bedöma om du kan:

-beskriva och förklara hur fjärilens livscykel ser ut.

-göra enkla undersökningar och dokumentera resultatet.

-berätta om sambandet mellan fjärilens livscykel och årstidsväxlingarna.

-berätta om fjärilens liv i naturen, fiender, vad den gör för nytta osv.

-skriva i dagboksform

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3