👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familj, vänner och skolan.

Skapad 2018-05-02 15:36 i Tångaskolan Falkenberg
Samhällskunskap åk 5
Grundskola 5 Samhällskunskap
Vi funderar över olika familjer och hur det är att vara en del av en familj. Vi tar också upp vänskap, hur det är att gå i skolan och vad man kan göra för att alla ska ha det bra i skolan och få vara sig själva.

Innehåll

Familj och vänner

Hur kan en familj se ut och hur är det att vara en del av en familj?
Kan man leva helt ensam utan vänner?

 

Skolan

Varför går man i skolan?
Vem bestämmer i skolan? Vad gör man när det inte fungerar i skolan?

Du har rätt att vara dig själv

Vad kan kallas mobbning? Hur är det att vara mobbad?
Vad kan man göra för att motverka mobbning?
Fördomar och rasism.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Jag,familjen,mina vänner och skolan

Kunskapskrav

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att
Reflektera över olika samhällsstrukturer
 • Sh
 • Sh
Du behöver stöd för att nå grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har GODA KUNSKAPER om olika samhällsstrukturer.
Du har MYCKET GODA KUNSKAPER om olika samhällsstrukturer.
Förmåga att
Analysera, resonera och argumentera
 • Sh
Du behöver stöd för att kunna undersöka frågor om samhället.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett ENKELT sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett UTVECKLAT sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett VÄLUTVECKLAT sätt hur de hänger ihop med varandra.
Förmåga att
Använda samhällsveten-skapliga begrepp
 • Sh
Du behöver stöd för att förstå och använda samhälls-vetenskapliga begrepp.
Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett GANSKA BRA sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett BRA SÄTT när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett MYCKET BRA sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.