👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstid - Våren

Skapad 2018-05-02 16:07 i Hällaryds skola Karlshamn
Planeringen utgår från läromedlet Puls No-boken (kapitlen Våren och Sommaren).
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Du ska få lära dig mer om årstiden våren.

Innehåll

Eleven ska lära sig

Du ska få lära dig:

 • vilka som är våra vårmånader.
 • hur det känns och ser ut i naturen under våren.
 • känna igen och kunna namnen på några vanliga vårblommor.
 • namnen på blommans olika delar.
 • hur ett frö utvecklas till en planta.
 • grodans utveckling från ägg till groda.
 • mer om djurgruppen insekter.

Arbetssätt / Undervisning

Du ska få lära dig genom att:

 • berätta vad du kan och lyssna och lära mer av andra.
 • titta på bilder och filmer, som visar och berättar om naturen och djuren.
 • gå ut i närmiljön (skogen) och uppleva vad som händer.
 • skapa någon/några vårblommor.
 • plantera frön och följa plantan under en tid.
 • läsa enkel fakta om grodan.
 • arbeta med arbetsblad t ex från ägg till groda.
 • skriva gemensam vårdikt.

Bedömning

Du kommer att få visa vad du kan genom att vara aktiv i våra samtal, arbeta med arbetsblad, skapande av vårblommor, skrivande av dikt samt visa på kännetecken i naturen.

Vi bedömer hur du:

 • berättar om och beskriver hur det känns och ser ut i naturen under våren.
 • känner igen och kan namnge några vanliga vårblommor.
 • kan namnge blommans olika delar.
 • förklarar vad ett frö behöver för att kunna växa till en planta.
 • beskriver grodans utveckling från ägg till groda.
 • kan ge exempel på insekter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3