👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en fabel (berättande text)

Skapad 2018-05-02 16:09 i Tjärnaskolan Borlänge
Hur man skriver en fabel med rubrik, inledning, person- och miljöbeskrivningar, problem/händelser och avslutning.
Grundskola 4 Svenska
Vi ska läsa fabler och lära oss vad en fabel är. Sedan ska vi träna på hur man skriver fabler (berättelser där djur är huvudpersoner och kan tala). Vi ska träna inledningar, personbeskrivningar, miljöbeskrivningar, händelser och avslutningar.

Innehåll

 

Mål

Att skriva en fabel där det finns...

 • en rubrik
 • en inledning
 • händelser
 • ett problem
 • en upplösning 
 • en sensmoral (några kloka ord)

 

 • person- och platsbeskrivningar
 • både dialog och berättande text

 

Undervisningen

Du kommer att arbeta med uppgifter som tränar de olika delarna som ska finnas i en fabel.

 

 

 

Bedömningsuppgift

Du ska skriva en fabel som innehåller de olika delar vi tränat på. 

Du kommer att göra en bedömning av din egen fabel och av en kamrats fabel. Därefter gör du ändringar som förbättrar din text.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Att skriva en fabel (berättande text)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du behöver träna mera på att skriva en fabel med de olika delarna som ska vara med.
Din fabel innehåller några av delarna som ska vara med.
Din fabel innehåller alla delar som ska vara med.
Struktur
Du behöver träna mera på att ha en röd tråd i din fabel (att berättelsen hänger ihop).
Din fabel har en ganska tydlig röd tråd (berättelsen hänger ganska bra ihop).
Din fabel har en tydlig röd tråd (berättelsen hänger väl samman).
Språk
Du behöver träna mera på att skriva riktiga meningar.
Du skriver ofta korta meningar och du använder mest vanliga ord.
Du skriver både långa och korta meningar. De långa meningarna bygger du upp genom t.ex. men, och, så att, för att. Ditt ordval är varierat.
Skrivregler
Du behöver träna mer på stavning av vanliga ord. Du behöver träna mera på att använda stor bokstav och punkt.
Du stavar vanliga ord rätt. Du använder oftast stor bokstav och punkt eller andra skiljetecken.
Du stavar både vanliga ord och en del svårare ord rätt. Du använder olika skiljetecken som punkt, frågetecken, kommatecken och utropstecken på rätt sätt.