👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Er Engelska år 4 Vt18

Skapad 2018-05-02 19:29 i Esperedsskolan Halmstad
Pedagogisk planering Engelska HT åk 4
Grundskola 4 Engelska
Eleverna kommer under vårterminen att träna på att tala, lyssna, läsa och skriva engelska och vi utgår delvis från egna erfarenheter och intressen.

Innehåll

Mål med undervisningen

Att förstå enkla dialoger och samtal på engelska.

Att kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner och sedan kunna resonera kring dessa.

Att kunna presentera sig själv, muntligt och skriftligt.

Att kunna några hälsnings- och artighetsfraser.

Att kunna skriva enklare texter.

Att kunna räkna till 20. 

Att känna till och kunna använda sig av några enkla grammatiska regler.

 

Så här arbetar vi

Vi tränar på muntliga övningar i form av dialoger, mingelövningar och spel.

Vi läser ramsor och sjunger sånger. 

Vi har lärarledda genomgångar.

Vi har hörövningar och läsförståelser.

Vi tittar på film.

Vi använder digitala läromedel och interaktiva spel och övningar.

Vi producerar egna texter och dialoger.

Vi använder läroboken Magic.

 

Bedömning

Sker muntligt och skriftligt under lektionstid.

Genom skriftliga och muntliga tester/arbeten. 

 

Detta bedöms

Förmågan att förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Förmågan att uttrycka sig så att andra förstår.

Förmågan att läsa och förstå.

Förmågan att skriva så att andra förstår.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska VT åk 4

Grund
Utmaning
Läsa
Eleven kan läsa och förstå det mesta i korta texter och instruktioner.
Eleven kan läsa och förstå detaljer i lite längre texter.
Lyssna
Eleven kan, ofta utan hjälp, förstå helheten när någon talar långsamt och om något denne är intresserad av.
Eleven kan utan hjälp förstå det mesta när någon talar i normalt tempo om något som denne är intresserad av.
Skriva
Eleven kan skriva frågor och svar med meningar. Kan även i en kort text berätta om sig själv och sina intressen.
Eleven kan skriva lite längre, sammanhängande texter.
Tala
Eleven kan delta i enkla samtal, ställa frågor och svara på andras frågor kring saker som intresserar denne.
Eleven kan delta i längre samtal om saker som intresserar denne.