👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 -vt

Skapad 2018-05-02 19:45 i Backa skola Tanum
Grundskola 2 Matematik
Arbeta med matematikläromedlet "Singma" efter Singaporemodellen.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål

Du ska få undervisning enligt "Singapore-modellen" med läromedlet "Singma".

Du ska få lära dig om talen 0-1000 addition och subtraktion, pengar, geometri, programmering, massa, tid samt statistik och problemlösning.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi följer läromedlet "Singma" tre lektioner per vecka. 

Varje lektion består av genomgång, diskussion, pararbete samt eget erbete. 

Du ska få öva med konkret material, rita och arbeta i övningsboken.

 

Tidsplan: vt-18

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Bedömning sker enligt Skolverkets bedömningsunderlag. ( se matris )

Du visar dina kunskaper i loggen efter varje kapitel i boken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Skolverkets bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (skriftligt) VT åk 2

Skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Före/Efter
Alla nivåer
Talföljd 1
Alla nivåer
Talföljd 2
Högre nivå
-----
-----
Tallinje
Alla nivåer
Dela upp tal
Lägre nivå
-----
-----
Storleksordna tal
Lägre nivå, mellannivå
-----
Beräkna: Addition
Lägre nivå
-----
-----
Beräkna: Subtraktion
Lägre nivå
-----
-----
Likhetstecknet: Addition
Alla nivåer
Likhetstecknet: Subtraktion
Mellannivå, högre nivå
-----
Beräkna: Multiplikation
Mellannivå, högre nivå
-----
Beräkna: Division
Högre nivå
-----
-----
Problemlösning 1
Mellannivå, högre nivå
-----
Problemlösning 2
Mellannivå, högre nivå
-----
Beräkna: Skriftliga räknemetoder
Högre nivå
-----
-----

Ma
Skolverkets bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) VT åk 2

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Lägre nivå, mellannivå
-----
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Alla nivåer
Stegräkning
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå (Prövas inte på mellannivå och högre nivå om eleven redan visat detta under höstterminen i årskurs 1.)
-----
-----
Uppskattning
Alla nivåer
Minskning
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Alla nivåer