👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris muntlig redovisning

Skapad 2018-05-02 19:53 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F
I arbetet om Sverige ska du göra en presentation av en valfri plats i Sverige. I denna matris kan du se vad du ska tänka på när du ska redovisa.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

Här skriver jag målen med arbetsområdet i punktform. 

Jag gör om läroplansmålen så att eleverna ska förstå dem. 

Hur vi ska arbeta med området:

Här skriver jag hur vi har tänkt att arbeta, denna del kan man vänta med att skriva tills man har haft en diskussion med eleverna. Här kan också finnas olika alternativ som passar olika elever. 

Vad som ska bedömas:

Det som ska bedömas ska ha en direkt koppling till kunskapskraven.

Hur det ska bedömas:

Här skriver jag hur bedömningen ska ske, exempelvis muntliga redovisningar, diskussioner, skriftliga redovisningar...