Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kärlek år 8 - gemensam läsning

Skapad 2018-05-02 20:56 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Kära elev i 8c/8d! Terminsslut närmar sig, nu ska vi samtala, skriva och gestalta utifrån läsningen av en charmig bok i litet format: ”1,2,3,4,5,6 – den första gång jag såg dig” av Katarina Kuick”. Temat är kärlek, och ni arbetar ju redan i biologin med sex och samlevnadsavsnittet.

Innehåll

Vad krävs av dig under arbetet?

Vi läser boken gemensamt i klassrummet och du kommer under läsningen av boken få stanna upp och reflektera kring det du läser. Det är viktigt att du skriva ner dina tankar och svar. Dessa ska du lämna in till mig efter avslutad läsning.

 

Bedömning

Det som bedöms är din läsförståelse, hur väl du analyserar, samtalar och diskuterar. Tänk alltså på att utveckla dina skrivuppgifter och att utveckla dina inlägg muntligt. Det gör du genom att motivera varför du tolkar texten på ett visst sätt eller förklara varför du tycker som du gör, samt genom att redogöra för exempel från texten som styrker dina resonemang. Du behöver alltså vara aktiv. 

Uppgifter

  • Recension

  • Bokuppgifter - under läsningen

Matriser

Sv SvA
Läsning och läsförståelse

Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: