👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral åk 8

Skapad 2018-05-02 22:26 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 8 Religionskunskap
Tillsammans ska vi inledningsvis sätta oss in i etiken, att få förståelse kring människors handlande genom att studera tre olika etiska modeller.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

Till exempel genom att...

- redogöra och resonera utifrån olika etiska modeller och livsfrågor

 Så här ska vi arbeta...

Etik –  Här kommer vi gå igenom etiska modeller och hur dessa modeller ser på saker och ting, exempelvis att stjäla, ljuga med mera. Detta kommer bedömas genom att ni i grupp skall ha en slutdiskussion där ni redogör och resonerar utifrån en etisk modell. Under etiken kommer vi använda oss av…

  • Genomgångar
  • Diskussion och reflektion (enskilt och i grupp)
  • producera en redovisning i grupp

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

-  kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar

-  kan resonera och använda etiska begrepp och modeller