👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Kapitel 4 Bråk och procent årskurs 7 NOH04C

Skapad 2018-05-03 00:07 i Nolhagaskolan Alingsås
Planering för avsnitt om heltal och decimaltal och de fyra räknesätten.
Grundskola 7 Matematik
Tal i bråkform, som till exempel 1/2, 1/4 och 1/8 användes långt innan man började räkna med decimaltal. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer man lånade, desto mer fick man betala i ränta. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel 1/10 i skatt när man sålde varor. I det här kapitlet får du lära dig om tal i bråk- och procentform.

Innehåll

Arbetsområde:

Det här området handlar om hur man räknar med tal i bråkform och i procentform. Det är en viktig kunskap att kunna arbeta med båda formerna och välja den form, som för tillfället är enklast att använda. Procent handlar ofta om sådant som är viktigt i våra liv, t ex att det handlar om pengar, kanske stora summor pengar i längden, t ex om du köper ett hus som kostar flera miljoner. Så det kommer att vara viktigt för dig att kunna klara att räkna med procent och förstå hur det fungerar.

Konkreta mål

När vi är klara med detta arbetsområde ska du kunna förstå och veta hur man beräknar andelen, delen eller helheten när det gäller bråk eller procent. Detta för att du ska kunna vara kritisk när du hör nyheterna, när företag vill sälja saker till dig på avbetalning eller vill att su ska teckna avtal för mobilabonnemang eller leasing.

Bedömning:
Jag kommer bedöma din förmåga att:

- använda dig av begreppen för att uttrycka förändringar och jämförelser med hjälp av bråk eller procent
- använda dig metoder för att göra korrekta beräkningar av av bråk eller procent
- korrekt göra omvandlingar av tal i bråkform och procent
- lösa problem, som handlar om bråk eller procent
- göra redovisningar, som tydligt visar hur du har resonerat och beräknat

Undervisning:
Vi kommer att jobba med uppgifterna i boken för att träna och blir säkra på beräkningsmetoderna, ha genomgångar på tavlan för att studera de viktiga momenten. Några uppgifter löser vi i grupp eller par och vi letar efter vardagsexempel i tidningar och annonser, som vi jobbar vidare med.

Viktiga begrepp:

Bråk  s. 122 + 142

Likvärdiga bråk  s. 129

Delen  s. 142

 

Täljare  s. 122

Förlänga bråk  s. 129

Det hela  s. 142

 

Nämnare  s. 122

Förkorta bråk  s. 129

Procent  142-143 + 146

 

Bråkform  s. 122

Enklaste form  s. 129-130

Procentform  s. 142

 

Blandad form  s. 123

Andel  s. 142-143

Decimalform  s. 142

 


Viktiga metoder:

Förlänga och förkorta bråk  s. 129            Beräkna delen i procent  s. 148 + 150-151

Multiplicera bråk   s. 137-138                    Beräkna andel i procent  s. 142-143 + 146

Addera och subtrahera bråk  s. 134          Beräkna det hela s. 154

Omvandla mellan bråkform och blandad form   s. 122-123

 

 Uppgifter att arbeta med:

Avsnitt

Sida

Uppgift

Kommentar

4.1

124

1 - 11

Grundläggande nivå

 

125

12 - 18

Lite högre nivå

 

125

19 - 24

För den som vill högre

4.2

127

1 - 10

Grundläggande nivå

 

128

11 - 17

Lite högre nivå

 

128

18 - 22

För den som vill högre

   

4.3

130 - 131

1 – 13

Grundläggande nivå

 

131 - 132

14 - 21

Lite högre nivå

 

132

24 - 26

För den som vill högre

4.4

135

1 - 6

Grundläggande

 

135 - 136

7 - 15

Lite högre nivå

 

136

16 - 21

För den som vill högre

 

 

 

 

4.5

139

1 - 9

Grundläggande

 

139 - 140

10 – 17

Lite högre nivå

 

140

18 - 24

För den som vill högre

4.6

143 - 144

1 – 14

Grundläggande

 

144 - 145

15 – 25

Lite högre nivå

 

145

26 - 30

För den som vill högre

4.7

147

1 - 5

Grundläggande

 

147

6 - 8

Lite högre nivå

 

147

9 - 10

För den som vill högre

4.8

149

1 - 7

Grundläggande

 

149

8 - 13

Lite högre nivå

 

149

14 - 15

För den som vill högre

   

4.9      

151 - 152

      1 - 14

Grundläggande

 

152 - 153

       15 - 21

Lite högre nivå

 

153

       22 - 28

För den som vill högre


4.10      

154 - 155

      1 - 7

Grundläggande

 

155

       8 - 10

Lite högre nivå

 

155

       11 - 13

För den som vill högre

 

Hemuppgifter:

v. 19  Övningsblad 4.2
v. 20  Leta upp en artikel eller en annons som handlar om procent och ta med till fredagens lektion.
         Obs! Viktigt att du tar med den på papper, så att flera kan se din artikel/annons.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9