Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar i naturen åk6 vt 2018

Skapad 2018-05-03 06:56 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Avsnittet handlar om våra olika naturtyper och exempel på vilka anpassningar vi finner hos växter och djur.
Grundskola 6 Biologi
Varför flyttar bara vissa fåglar på hösten och återvänder på våren?

Hur kan det finnas liv i öknen?

Hur tar sig djuren fram i den täta regnskogen?

Hur påverkar vi människor naturen?

Innehåll

Mål

Vi ska försöka förstå varför det finns så stor variation av av växter och djur och varför det är så viktigt att vi tar hand om vår natur

Arbetets innehåll

Under avsnittet ska du ta reda på vad som kännetecknar de olika naturtyperna. Du ska också titta på hur växter och djur har anpassat sig för att klara av att leva under de olika förhållanden som råder där, hur de hittar föda och klarar sig från fiender.

Du ska också titta på näringskedjor i de olika naturtyperna.

Vi ska också fundera över hur vi människor påverkar naturen för att tillfredsställa våra behov och hur vi kan skydda vår natur.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta med området genom lärarledda, genomgångar och filmer, övningar och ett större skriftligt arbete som ska redovisas muntligt inför klassen.

Lärobok- Gleerups Biologi 4-6

Länkar:

Ekologi

En populations utveckling

Olika livsmiljöer

Växters och djurs anpassningar till olika livsmiljöer

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper muntligt under lektionerna. 

Du kommer att arbeta med en skriftlig bedömningsuppgift där du får tillämpa dina kunskaper.

Du kommer att få presentera ditt arbete muntligt.

Reflektion

Hur kan det vara så stor variation av växter och djur?

Varför är vissa arter hotade? Förklara. Ge exempel.

Hur kan du hjälpa till att skydda naturen?

Matriser

Bi
Anpassningar i naturen åk6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ny aspekt
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Ny aspekt
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Ny aspekt
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Ny aspekt
Eleven kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Ny aspekt
Eleven ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: