👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Odling

Skapad 2018-05-03 07:27 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Ett utkast till pedagogisk planering för fritidshemmet på Hubertusgården
Grundskola F – 6
Vi ska starta och upprätthålla en odling så vi kan se hur maten kommer från jorden till tallriken.

Innehåll

Planering för odling på Hubertusgården

Arbetsområdet

Samarbete och biologi - Vi planterar och tar hand om vår växter för sen att använda dessa till att laga mat tillsammans.

Mål

Målet är att eleverna ska lära sig förloppet från frön till talriken. Detta säker ställer vi igenom pågående samtal med eleverna under arbetets gång.

Vad?

Eleverna kommer plantera och ta hand om odlingen.
Detta innebär att redogöra pallkraga, plantera frö, vattna och rensa ev. ogräs etc.
När det är redo kommer eleverna skörda, rengöra och förbereda växterna.
Och tillslut lagar vi mat av det.

Hur?

Vi jobbar praktiskt och använder oss av metoden "Learn by doing".
Eleverna själv har många kunskaper om odling hemma ifrån, detta vill vi ta vara på genom att låta eleverna lära av varandra.
Viktigt att eleverna själv gör arbetet och personalen finns som stöd.
Projektet förväntas fortsätta fram till höstlovet, då är sista skörden klar (pumpor)
Det pågår på daggmasken.

Dokumentation

Vi dokumentera med hjälp av bilder för att visa hur barnen har jobbat med projektet.

Övergripande mål och riktlinjer

Genom undervisning i fritidshemmet skall eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågorna:
- Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
- Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
- Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna.

Utvärdering

Personal utvärdera varje tillfälle.
Avsluta med att utvärdera tillsammans med barnen.