👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historiska källor

Skapad 2018-05-03 07:49 i KSU Ekelund Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Historia
"Historien är den version av det förflutna som folk har enats om." Napoleon Bonaparte

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå hur man kan använda historiska källor och hur man bedömer ders trovärdighet och relevans.

Innehåll

Källkritik i historia: metod och begrepp

Genomförande

Arbete med historiskt källmaterial. Arbetet sker enskilt.

Redovisning

Skrivuppgift om nazismen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Källkritik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Historia - källkritik
Förmågan att använda och bedöma källors trovärdighet och relevans
*När du använder historiska källor kan du berätta något om hur människor hade det förr. Du kan t ex. jämföra med vår tid och försöker ge någon förklaring till att det är likheter/skillnader.* *När du bedömer källorna kan du se någon fördel eller nackdel med källan, både vad gäller trovärdighet och relevans.* Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
*När du använder historiska källor kan du berätta något om hur människor hade det förr. Du kan t ex. jämföra med vår tid och ger någon förklaring till att det är likheter/skillnader.* *När du bedömer källor kan du se olika fördelar/nackdelar med källan, både vad gäller trovärdighet och relevans.* Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
*När du använder historiska källor kan du berätta något om hur människor hade det förr, ur olika perspektiv. Du kan t ex. jämföra med vår tid och ger olika förklaringar till att det är likheter/skillnader.* *När du bedömer källor kan du se flera olika fördelar/nackdelar med källan, både vad gäller trovärdighet och relevans.* Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.