👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva formellt brev och cv.

Skapad 2018-05-03 08:09 i Gläntanskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig att skriva ett formellt brev och ett cv.

Innehåll

Med vänlig hälsning

I det här korta arbetsområdet får du lära dig och träna på att skriva ett formellt brev. Du får också träna på att skriva ditt cv. Du ska läsa en text om hur du ska skriva ett formellt brev och ett cv och göra tre aktiviteter för att lära dig detta.  

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig att skriva ett formellt brev, samt att på bästa sätt presentera dig själva och din erfarenhet i ett cv. 

 

Undervisningens innehåll

Vad?

- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

- Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

- Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form.

- Hur man ger och tar emot respons på texter.

 

Hur?

Du ska först läsa en text om hur ett formellt brev är uppbyggt. Sedan ska du göra två olika aktiviteter där du får träna på att skriva formella brev. I sen sista aktiviteten tränar du på att skriva ett formellt, personligt brev för att söka ett jobb eller en praoplats.

Kunskapskrav (för år 9)

https://www.clioonline.se/svenska/7-9/planering/show-unitplan/?unit_plan=71280a24-dea6-4e03-8778-66e99e295391&navigation=academic_goals&cHash=9019e9bad061b370d3c4737384ef3c80

 

Förmågor vi kommer att arbeta med:

Skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning och anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 • A

  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 • C

  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 • E

  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Bifogade lärandemål
 • Jag kan skriva ett formellt brev och ett cv.

 

Ge och ta emot respons på texter och utifrån responsen bearbeta och utveckla texterna.

 • A

  Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

 • C

  Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

 • E

  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Bifogade lärandemål
 • Jag kan ge respons och bearbeta mina egna texter utifrån mottagen respons.