Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollen Trulsa & Trulle

Skapad 2018-05-03 09:00 i Nyhammars förskola Ludvika
Förskola
Vi är ofta ute i skogen. Barnens fantasi stimuleras och de leker och pratar om troll. Vi vill lyfta barns medvetenhet kring hållbar utveckling, naturvetenskap och socialt samspel. Självklart fortsätter vi jobbba språkutvecklande.

Innehåll

Vårt syfte:

Syftet med vårt trolltema är att vi vill lyfta barns medvetenhet kring hållbar utveckling, naturvetenskap och samtidigt träna det sociala samspelet. Vi jobbar språkutvecklande, där vi läser sagor, berättar sagor, ändrar miljön, har "lillmöten/stormöten" kring barns intressen och funderingar. 

 

Hur vi kommer arbeta:
Vi kommer att regelbundet vara i skogen då den bjuder på massor av spännande miljöer att samtala kring. Vi vill även att skogen ska utveckla barnens fantasi så att nya leker skapas med olika naturmaterial. I skogen finns inga färdiga lekmaterial utan vi kommer att få vara kreativa. Vi kanske kan skapa nya egna leksaker? Hur gjorde man förr då det inte fanns leksaker? Vi får ta reda på det! (skapa figurer av kottar och troll av stenar).


Vi vill att skogen ska bidra till ett lustfyllt lärande hos barnen. Med inspiration från sagorna så tror barnen att stenarna i skogen förvandlas till troll på natten. Vi kan titta på olika naturvetenskapliga fenomen som våren bjuder på. Plantering, djur och växter, hur myrstacken vaknar till liv eller vad som krävs för att växter ska kunna växa. Vi kommer att fortsätta läsa böcker och sagor om troll och vi fortsätter vårt samarbete med Sonja på biblioteket .Sång, musik, dans och drama kommer också gå i Trollets tecken.

Återvinning är något vi kommer att börja prata om och vad som händer med allt vi förbrukar. När vi är på våra utflykter kommer vi gå och källsortera samt att plocka upp skräp i naturen om vi ser något. Vi kommer även att samtala kring varför det inte får ligga skräp i naturen. Eventuellt så kommer vi att se och diskutera kring några tiominuters avsnitt av UR "Barr och Pinne räddar världen".

 

Dokumentation:

Vi kommer dokumentera med bilder, filmer och papper/penna. Unikum används för att reflektera över vad vi gör och vad vi har gjort.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: