👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amerikanska och Franska Revolutionen

Skapad 2018-05-03 09:08 i Maserskolan Borlänge
Europas medeltida historia, Amerikanska och Franska revolutionen
Grundskola 7 Historia
Du ska under våren läsa om Europas historia under medeltiden, hur Europas stormakter blev till och vad som senare ledde fram till den historiska epoken renässansen. Vi kommer i kursen att gå igenom två händelser som haft stor betydelse för hur det moderna samhället ser ut idag, den Amerikanska och den Franska revolutionen

Innehåll

Elevdel

Undervisning
Kursen fokuserar i största utsträckning med att läsa om den amerikanska och den franska revolutionen och vilken betydelse de har haft för hur det moderna samhället har kommit att se ut. Delar av kursen kommer även beröra den europeiska medeltida kyrkan och feodalismen, stormakternas bildande i Europa samt mycket annat kommer att avhandlas.

Så här kommer du att arbeta

- Gemensamma genomgångar i klassen, föreläsningar etc.
- Eget arbete utifrån litteratur. 
- Genomgångar av olika ord, begrepp och historiska händelser.

Examinering

Skriftlig examinering sista SO-lektionen v.20.

Se bifogade uppgiften "Instuderingsmaterial" för material att förbereda sig med inför examineringen.

Uppgifter

  • Instuderingsmaterial

Matriser

Hi
Historia 7-9 unikum

E
C
A
1
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
2
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
3
Villkor & värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
8
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.