👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens mat hk år 9 VT-18 grupp 4

Skapad 2018-05-03 09:30 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Du ska planera, tillaga, prisberäkna och utvärdera en måltid från ett annat land.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap Svenska
Nu har du möjlighet att visa dina kunskaper om mat och näring och måltider. Du planerar, prisberäknar, tillagar och utväderar en maträtt, med tanke på ekonomi, miljö och hälsa. I utvärderingen av din maträtt har du möjlighet att visa din förmåga att använda ämnesspecifika ord och uttryck. Du bjuder dina kamrater på maträtten, berättar var den kommer ifrån och vad som är typiskt för det landet.

Innehåll

Mål

Nu ska du visa att du behärskar olika matlagningsmetoder och att du använder rätt redskap och arbetsmetoder i köket.

Du ska även visa dina kunskaper om hälsa, miljö och ekonomi genom att utvärdera din måltid. I utvärderingen bör du tänka på att hänvisa till olika källor, använda ämnesspecifika ord och begrepp.

Arbetets innehåll

Du planerar, tillagar och utvärderar en måltid från ett annat land.

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetet lämnas ut v.14. Det skriftliga uppgifterna finns på GAFE. Vecka 14, lämnas en prisberäknad inköpslista in.

Tillagningen sker enskilt v. 15 och 16, då även tid finns för utvärdering av Världens mat. Den  lämnas in senast v.18 för feedback, slutlig inlämning v.19.

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

 Bedömning sker av inköpslista och prisberäkning.

Bedömning av det praktiska arbetet sker i samband med tillagningen.

När utvärderingen har lämnats in sker en samlad bedömning av hela arbetet. 

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 9

Matriser

Sv Hkk
Matris i Hem-och konsumentkunskap till Världens mat Fågelskolan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
VÄLJA,MOTIVERA, PLANERA en måltid med hänsyn till hälsa ekonomi och miljö (HEM)
Väljer matvaror och tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till HEM
Väljer matvaror och ger utvecklade motiveringar med hänsyn till HEM
Väljer matvaror och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till HEM
Planera arbetet, tid och organisation.
Med viss anpassning. Säkert och i huvudsak fungerande.
Med relativt god anpassning. Relativt väl fungerande.
Med god anpassning. Säkert och väl fungerande sätt.
Tillaga måltiden, HANTERA matvaror, metoder och utrustning.
Med viss anpassning. Säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Med relativt god anpassning. Relativt väl fungerande.
Med god anpassning. Säkert och väl fungerande sätt.
Servera måltiden, HANTERA/TA TILLVARA, resurser, hygien, rengöring samt att källsortera.
Med viss anpassning. Säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Med relativt god anpassning. Relativt väl fungerande.
Med god anpassning. Säkert och väl fungerande sätt.
Skapa och servera måltiden, balans / tallriksmodell portionsstorlek servering /måltidsmiljö
Med viss anpassning. Säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Med relativt god anpassning. Relativt väl fungerande.
Med god anpassning. Säkert och väl fungerande sätt.
DOKUMENTERA OCH RESONERA om konsekvenser av val och handling med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö (HEM)
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om måltiden med hänsyn till hälsa och kring konsekvenser av hantering av rester och avfall med hänsyn till ekonomi och miljö.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om måltiden med hänsyn till hälsa och kring konsekvenser av hantering av rester och avfall med hänsyn till ekonomi och miljö.
Väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om måltiden med hänsyn till hälsa och kring konsekvenser av hantering av rester och avfall med hänsyn till ekonomi och miljö.