👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 6

Skapad 2018-05-03 10:24 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 Geografi
Resterande delen av terminen kommer vi att arbeta med geografi. Vi kommer repetera kartan, dess symboler och hur man hittar i den. Vi kommer också titta på olika typer av kartor och hur kartan på olika sätt kan beskriva världen. Utöver detta kommer vi att lära oss om gradnätet, tids- och klimatzoner. De olika världsdelarna och hur de ser ut med befolkningstäthet och naturtillgångar m.m. ska vi också titta lite närmare på.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla?

Du ska utveckla din förmåga att: 

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med namngeografi samt att hitta på kartan. Vi kommer dessutom att arbeta med olika sorters kartor och hur kartan beskriver världen. Vi kommer titta på gradnätet och se hur det hjälper oss att navigera. Vidare kommer vi att lära oss om de olika världsdelarna och om de olika livsmiljöer som finns där. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att använda oss av kartboken samt Seterra och andra sidor för att träna på kartan, namngeografi m.m. Vi kommer också se filmer samt arbeta med individuella arbetsuppgifter. Vi kommer även arbeta i grupp då vi tittar närmare på de olika världsdelarna. Vi kommer även arbeta språkutvecklande och med fokus på förståelse av de många "svåra" ord och begrepp som arbetsområdet innehåller. 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni kommer få möjlighet att välja hur ni ska arbeta under vissa moment. Dessutom kommer ni få valfrihet inom vissa kortare fördjupningar. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Ni kommer få visa vad ni lärt er under lektioner, genom diskussioner och arbetsuppgifter. Vi kommer även ha en gruppuppgift där ni tillsammans och individuellt får möjlighet att visa vad ni lärt er under arbetets gång. 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Se kalendern och classroom. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6