Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En sekund i taget

Skapad 2018-05-03 13:14 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Boken "En sekund i taget" är skriven av Sofia Nordin. Nedan finner ni uppgifter och planering kring boken.

Innehåll

I några veckor framåt kommer vi att ägna svensklektionerna åt att läsa den skönlitterära ungdomsboken En sekund i taget. Du kommer också att skriva en bokblogg som ska ligga till grund för samtal och diskussioner och så småningom en slutuppgift som du hittar längst ner. Nedan följer upplägget:

S. 5-51

Tillsammans (innan läsning)

1. Fundera efter att ha läst första kapitlet vad som kommer att hända. Varför lämnar Hedvig lägenheten? Vad skulle du ha gjort?

2. Bokens titel är En sekund i taget. Varför tror du den heter så?

3. Ensamheten är alldeles för stor för att få plats i huvudet. Jag bestämmer att det är så: alla är borta. Alla. Punkt slut. Jag ska inte hoppas och inte leta. Jag ska bara tänka på hur jag ska hålla mig mätt och varm. (s. 29)

Kan du förstå hur Hedvig känner? Hur kommer det sig att hon inte vill leta efter andra överlevande?

 

Boklogg

1. Tror du att Hedvig kommer fortsätta att vara ensam? Varför?/Varför inte?

2. Vad är en pandemi? Kan du ge exempel på en pandemi?

3. Katastrofer är inte tysta. Vilken bild har du av katastrofer? Var har du fått den ifrån?

 

S. 52-103

Tillsammans

Hur ser Hedvigs liv ut om 1, 5 eller 10 år? Beskriv hennes liv i serieform. Arbeta med penna och papper.

Boklogg

1. Ella och Hedvig är ganska olika och de hanterar sin situation på olika sätt. Vilka skillnader och likheter kan du se? Ge exempel ur texten.

2. Ella lär Hedvig att rida. På vilket sätt blir det annorlunda än den gången Lydia försökte lära henne?

3. Jag vill ha en avstängningsknapp för tankar. (s. 102) Hur tror du Hedvig menar? Har du känt likadant någon gång?

4. Vilka olika roller hade Hedvig och Lydia när de var kompisar? Tror du att det är vanlig att man hamnar i olika roller som man inte kan ta sig ur?

 

S. 104-152 

Tillsammans

1.Välj ut ett citat från boken så långt, förklara varför du valt det citatet och gör en korrekt källhänvisning till varje citat. Diskutera citaten och kolla så att alla har gjort korrekta källhänvisningar.

2.  Välj tre känslor som Hedvig har upplevt eller som du själv känt när du läst. Diskutera dem.

 

Boklogg

1. Går det att jämföra den här berättelsen med någon annan bok, tv-serie eller film, eller kanske med någon verklig händelse? Vilken i så fall? Vilka likheter och skillnader kan du se?

2. Synd? Om mig? Är du inte klok! Det är ju dig det är synd om. (S. 124) Hedvig och Ella hanterar sorgen på olika sätt. Vem tycker du har mest rätt? Förklara hur du tänker.

3. Det är något med lukter. Jag kastas bakåt i tiden, till världen som den var." (S. 144) Håller du med Hedvig? Kan du komma ihåg något tillfälle där en doft väckt ett minne?

 

S. 153-194

Tillsammans och boklogg

1. Vad tycker du om slutet? Vad tror du händer sedan?

2. Kan man sammanfatta bokens huvudtema i ett enda ord eller mening?

3 Finns det något budskap i boken? Vad vill Sofia Nordin säga med sin bok tror du?

 

Nedan finner du slutuppgiften som du ska göra efter läsningens slut samt de kunskapskrav du kommer att bedömas på efter avslutat moment.

Uppgifter

  • En sekund i taget

Matriser

Sv
En sekund i taget

Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Tolka och resonera om texters budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Skriva olika texter med språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad text-bindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beskriva och förklara med ämnes-relaterat språk
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnes-relaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: