👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 5B kap 10: Geometri

Skapad 2018-05-03 13:14 i Friskolan Asken Grundskolor
Pedagogisk planering för kap 10: Geometri i MatteBorgen 5B.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Geometri

Innehåll

Mål för Kapitel 10: Geometri

När du arbetat med det här kapitlet ska du:

- veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 grader och en trubbig vinkel är större än 90 grader

- veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är

- kunna mäta och rita vinklar med gradskiva

- kunna räkna vinkelsumman i en triangel

- kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):
vinkelben

vinkelspets

vinkelsumma

halvt varv

helt varv

gradtal

symmetrisk

symmetriaxel

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer.

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt. Provräkning visar om eleven når målen.