👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik och kemi vt 2018

Skapad 2018-05-03 14:36 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Vad ska vi arbeta med i NO under vårterminen i 4:an? Vi ska lära oss om värme och kyla, vatten och blandningar.
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi
Hur kan en luftballong flyga?

Hur kan en skräddare gå på vatten?

Hur snabbt kan man få en sockerbit att lösa sig i vatten?

Detta ska vi ta reda på.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i  fysik och kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska och kemiska sammanhang, nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang, om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Centralt innehåll

Arbetsformer

* Läsa faktatext
* Göra experiment - både helklass, grupper och två och två.
* Diskutera
* Frågesport
* Skriva rapporter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Bedömningsmatris i kemi åk 4-6 Balltorpsskolan

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
4. Genomföra och planera undersökningar och formulera frågeställningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
5. Användning av utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
6. Jämföra resultat
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
7. Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
8. Kemins begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Fy Ke
Bedömningsmatris i fysik år 4-6 Balltorpsskolan

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
2. Söka information och källkritik
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
4. Undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
5. Användande av utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
6. Resonera kring resultat
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
7. Dokumentation av undersökningar
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
8. Kunskaper om fysikaliska fenomen
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.