👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion HT åk 6

Skapad 2018-05-03 14:37 i Hannaskolan Grundskolor
Religion HT åk 6
Grundskola 6 – 9 Religionskunskap

Vi kommer att samtala och diskutera om varför vissa levnadsregler, ritualer samt heliga platser är viktiga i de olika religionerna (kristendom, islam, judendom, buddhism, hinduism). Vad innefattar dessa?

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Klicka på den här texten så kommer knappen "Koppla" fram under rubriken. Där väljer du de mål ur läroplanens kap 1 och 2 som du vill fokusera på.

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Klicka på den här texten så kommer knappen "Koppla" fram under rubriken. Där väljer du de mål ur kursplanerna som du vill fokusera på. 

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Klicka på den här texten så kommer knappen "Koppla" fram under rubriken. Där väljer du det centrala innehåll som du vill fokusera på.

Konkretiserade mål

Eleven kan beskriva hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.

Eleven kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.

Du har kunskap om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du kan diskutera olika likheter och skillnader mellan några religioner.

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar tillsammans, några inspirerande korta filmer kommer att visas. Eleverna kommer att få diskutera livsfrågor mm i grupper. Eleverna kommer att göra grupparbete samt redovisa detta. Eleverna kommer även att arbeta med SO-boken tummen-upp där de besvarar frågor kring det aktuella området. Vi kommer i slutet av arbetsområdet att genomföra ett prov.

Begrepp

 • Ritualer
 • Levnadsregler
 • Kultur
 • Identitet
 • Atheism
 • Polyteism
 • Monoteism

Bedömning

Du visa dina kunskaper genom att:

 • Du är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner.
 • Du deltar i grupparbetet (bidrar) samt redovisar.
 • Du genomför övriga arbetsuppgifter inom det aktuella området vi går igenom (exempelvis SO- tummen upp boken).
 • Du deltar i avslutande prov

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6