👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2018-05-03 15:16 i Blötbergets skola Ludvika
Arbetsområde Stormaktstiden
Grundskola 5 – 6 Historia
Nu ska du få lära dig om hur samhället och livet kunde se ut under stormaktstiden. Du får också lära dig om några kungar och drottningar som regerade då

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig om de viktigaste händelserna och personerna i den politiska och samhälleliga utvecklingen i Norden under perioden 1611-1718. Du ska utveckla dina kunskaper om stormaktstidens samhälle, kultur och levnadsförhållanden.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska läsa i vår arbetsbok på Gleerups portal och arbeta med tillhörande instuderingsfrågor. Vi ska se flera faktafilmer som tar upp de olika regenterna och vad de gjorde för Sverige.

I grupper får ni specifika områden runt Stormaktstiden som ni ska specialisera er på.

Vad som kommer att bedömas:

Läraren bedömer dina kunskaper:

 • om historiska skeenden, förhållanden och gestalter under stormaktstiden.
 • att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor
 • att undersöka utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då samband med olika tidsperioder

 

Hur du får visa vad du kan:

Du har möjlighet att visa vad du kan genom ett grupparbete där ni ska skriva och tillverka en faktaaffisch av de frågor din grupp tilldelats.

Den fakta ni ska redovisa ska vara skriven på ett sätt som era klasskamrater i övriga grupper kan lära sig av.

Du får enskilt göra ett prov där du visar vad du lärt dig.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Historia Stormaktstiden

Rubrik 1

Kunskapskrav i ämnet historia
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
F
Tidsperioder
Stormaktstiden
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.