👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår stad Uppsala

Skapad 2018-05-03 15:28 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 3 SO (år 1-3) Bild
Vi upptäcker vår stad och undersöker livet här förr och nu.

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • berätta om några platser som har betydelse för Uppsalas historia
 • göra en enkel jämförelse mellan hur det är att vara elev på Almtunaskolan idag och för 60 år sedan
 • berätta något om kristendomens betydelse för Uppsala och i skolan förr
 • göra en enkel analys av historiska bilder
 • skapa bilder med hjälp av olika tekniker

Begrepp

 • hemort
 • stadsdel
 • stad
 • ort
 • landskap
 • land
 • byggnad
 • gatunät
 • samhällsfunktion
 • samhälle
 • karta

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • läsa fakta och skönlitteratur kopplat till Uppsala
 • se faktafilmer
 • besöka olika platser i Uppsala
 • fråga-fråga-byt om kända byggnader, platser och personer i Uppsala
 • dokumentera med ord och bild
 • skriva frågor till en kahoot om Uppsala som avslutning
 • diskutera och jämföra livet förr och nu
 • titta på konstverk/skulpturer med kopplingar till Uppsala och göra en enkel analys av dessa
 • skapa bilder med Uppsalamotiv med olika tekniker, tex siluettmålning,rita med linjal

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • Vet - Önskar veta - Lärt, VÖL
 • Kooperativa arbetssätt, tex ping pong-prat, fråga-fråga byt
 • dina upplevelser om Uppsala

 Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

 • observationer och diskussioner under arbetets gång
 • din dokumentation av arbetet
 • Frågorna du skriver till Kahoot

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3