👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gissa vad jag gör!

Skapad 2018-05-03 16:34 i Valsätraskolan Uppsala
Grundskola F
Gissa vad jag gör (Verb-lek) Viskar ett verb till varje elev! Eleverna ska sedan i tur och ordning ”säga” sitt ord med kroppen. Kamraterna ska gissa vilket verb det rör sig om d v s vad man gör. Exempel på verb : sitta,ligga,läsa,simma,hoppa,sjunga,dansa,fiska,ro, måla,spika,sy,äta,sova,hosta,flyga,klippa,skriva,dricka Visa hur man gör! Visa med kroppen hur man gör när man; Dammsuger,tvättar,bakar,diskar,målar,vattnar blommor, Skär bröd,brer en smörgås,äter en smörgås,dricker,diskar, torkar disk,fotograferar,slår i en spik,skruvar i en skruv, sågar,tvättar sig,kammar sig,borstar tänderna,klär på sig, försöker nå upp till översta hyllan i ett skåp.

Innehåll

"Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckteroch kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.
 
Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga."

Uppgifter

  • Verb!