👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi VT18 - Hållbar utveckling 8D

Skapad 2018-05-03 16:37 i Torpskolan Lerum
Hållbarhet
Grundskola 8 Geografi
Arbetsområdet handlar om global hållbar utveckling. Hur vi på jorden ska kunna fortsätta att leva bra liv.

Innehåll

Innehåll

Under arbetsområdet kommer vi att lära oss om olika typer av hållbarhetsfrågor, t.ex. om klimatförändringarna och deras koppling till koldioxidutsläpp (de olika energikällorna), fattigdom i världen och dess koppling till konflikter/svårigheter för samhällen och världshandelns påverkan på politisk stabilitet.

Nyckelord/begrepp

- Lokalt/Globalt

- Individ/Samhälle

- Miljö/ekologisk hållbarhet

- Social hållbarhet

Redovisning

I arbetsområdet kommer vi att göra flera kortare uppgifter som alla utgå från en mall. Kopiera mallen och klistra in i ett dokument i din so-mapp på google-drive.

 - Kort text om orsaker till klimatförändringar: https://docs.google.com/document/d/1PwV27d_avSQA_A0APAa-R1u6LJ-h9TelDZfkeG8E3L4/edit#heading=h.tohtmcpzi484

- Kort text om handel och fattigdom: https://docs.google.com/document/d/1Bj2AAAkbtnUJK4Mwi08LbEgpRLHvwkxo7j_lxXSahtw/edit#

- Kort text om förslag på lösningar för en hållbar framtid: https://docs.google.com/document/d/18U8IiAcjybIK8iEGpIVfa1mFixaCCrrZl81s0OER004/edit#heading=h.9jah8hr35x2v

 

Källor:

Du behöver inte använda dig av alla källor här nedanför men det är troligt att du behöver variera dig för att få ihop utvecklade svar för de högre nivåerna.

Geografi 7-9 (läroboken)

Världskoll drivs av fn-förbundet och här hittar du kunskap om klimatförändringarna både vad gäller miljö, samhälle och handel.

http://varldskoll.se/tema/leva-klimatsmart

WWF bedriver en verksamhet för att öka miljöhänsynen i världen, hemsidan sammanställer mycket av kunskapsläget kring hur miljö, samhälle och handel påverkar.

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/living-planet-report/1672817-tva-tredjedelar-av-planetens-ryggradsdjur-riskerar-att-forsvinna-till-2020

Globalis drivs av svenska fn-förbundet och tillhandahåller fakta och statistik om olika länder.

https://www.globalis.se/Om-Globalis

SO-rummet förklarar orsaker till fattigdom.

https://www.so-rummet.se/kategorier/orsaker-till-fattigdom

Unicef är en del av FN och arbetar för barns rättigheter i världen. Sidan handlar om hur fattigdom drabbar bl.a. barn i världen.

https://unicef.se/fakta/fattigdom

SIDA är den svenska myndigheten för bistånd i världen, här kan du läsa om fattigdom, dess orsaker och konsekvenser

https://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Detta-ar-svenskt-bistand/om-fattigdom/

 

 

 

Matriser

Ge
Hållbar utveckling

Kunskapskrav hållbarhetsfrågor

E-kunskapskrav
C-kunskapskrav
A-kunskapskrav
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Resonemang
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen
Handelsmönster
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Klimatförändringar
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Redogöra och föreslå lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.