👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstid och kungamord

Skapad 2018-05-03 17:34 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 6 Historia Svenska
Senaste nytt år 1766!

Sverige blir först i världen med tryckfrihetslagen! Och detta sker under Frihetstiden. Men frihet... Är det frihet för alla människor?

Senaste nytt år 1792!

Kungen är död! Gustav III mördad vid en bal på Operan i Stockholm!

Varför blir kungen mördad? Vad har han gjort för att någon vill ta livet av honom? Och vilka konsekvenser får mordet för Sverige?

Under det här arbetsområden kommer ni att få lära er varför Frihetstiden kallas så. Vad hände i Sverige under den här perioden? Vad gjorde Gustav III under sin tid vid tronen? Och vad hände efter hans död?

Ni kommer i det här arbetsområdet att lära er mer om Sveriges historia från 1720 till ca 1850 talet. Ni kommer lära er mer om Sverige under den här tidsperioden men också om man kan hitta några spår av den här tiden i Ramlösa idag.

Innehåll

Mål för dig:

Du ska visa att du kan:

beskriva samband mellan olika tidsperioder

resonera om orsaker och konsekvenser till samhällsförändringar

resonera om källors användbarhet och olika sätt att använda historia

använda begrepp på ett fungerande sätt i dina beskrivningar och resonemang

Vilka frågor ska du kunna berätta, förklara och resonera kring?

Varför kallas perioden Frihetstiden? Ur vilket eller vilka perspektiv är "frihetstiden" ett bra och passande namn? På vilka sätt kan tidsbegreppet ge en missvisande bild av hur det var under denna tid? 

Varför ökar Sveriges befolkning under den här tiden?

Hur och varför förändras jordbrukslandskapet i Sverige under den här tiden?

Vilka ekonomiska och kulturella utbyten gör Sverige med andra länder under den här perioden?

Vad kan historiska källor berätta och lära oss?

Vilka spår av 1700-talet kan vi se i Ramlösa och Sverige idag? 

Hur ska du lära dig det här?

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet till mitten av maj månad. Under arbetet kommer du att:

* Få lyssna på genomgångar

* Se på filmer

* Delta i diskussioner i små och större grupper

* Läsa i Historia 4-6-Utkiks förlag

* Arbeta på Studi.se

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper flera gånger och på olika sätt. På några uppgifter ska du jobba i grupp, ibland i par och någon uppgift gör du enskilt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv

Matriser

Hi Sv
Bedömningsmall

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Kunskapens bredd
Kvantiteter
Få fakta, begrepp, exempel och beskrivningar om den historiska tidsperioden.
Fler fakta, begrepp, exempel och beskrivningar om den historiska tidsperioden.
Många fakta, begrepp, exempel och beskrivningar om den historiska tidsperioden.
Kunskapens djup
Kvaliteter
Få och korta resonemang om samband, orsaker, konsekvenser, lösningar, jämförelser, perspektiv, problematiseringar...
Flera och långa resonemang om samband, orsaker, konsekvenser, lösningar, jämförelser, perspektiv, problematiseringar...
Många och längre resonemang om samband, orsaker, konsekvenser, lösningar, jämförelser, perspektiv, problematiseringar...