👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik

Skapad 2018-05-03 18:38 i Ölmeskolan Kristinehamn
Grundskola 6 Matematik
Med statistik kan man sammanställa och presentera information som man samlar in i olika undersökningar. Ofta använder man sig av tabeller och diagram för att det ska vara lätt att överblicka och tolka informationen. Du kommer få lära dig att tolka och rita olika tabeller och diagram, samt beräkna olika lägesmått.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

  • hämta fakta i tabeller
  • läsa av och tolka olika typer av diagram
  • rita stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram
  • beräkna medelvärde och bestämma median och typvärde
  • göra en enkel undersökning i din klass och presentera den i en tabell och i ett diagram

 

Det här ska du jobba med: 

Du kommer gå genomgångar av läraren om att det finns olika slags diagram och vad de heter. Du kommer få jobba med uppgifter där du får träna dig på att läsa av olika slags diagram. Du kommer även lära dig beräkna medelvärde, median och typvärde. Du kommer att jobba både enskilt och/eller i en liten grupp med uppgifterna. 

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
  • föra och följa matematiska resonemang
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

inom temat STATISTIK.