👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2018-05-03 19:14 i Ölmeskolan Kristinehamn
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med problemlösning. Matematiska problem är uppgifter där du inte innan känner till hur problemet ska lösas. Du måste då undersöka och kanske prova dig fram för att hitta en lösning. Du kommer få träna på att använda olika strategier för att lösa problem, rita en bild, arbeta baklänges, göra en tabell och pröva sig fram, hitta mönster i talföljder och figurer samt ställa upp en ekvation.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

 • Använda olika metoder/strategier för att lösa matematiska problem
  • rita en bild
  • arbeta baklänges
  • göra en tabell och pröva sig fram
  • hitta mönster i talföljder och figurer
  • ställa upp en ekvation
 • vilken metod/strategi är lämpligast att använda

 

Det här ska du jobba med:

Under ett antal veckor kommer du arbeta med arbetsområdet Problemlösning. Du kommer att få jobba både enskilt och i par. Matematiska problem är uppgifter där du inte innan känner till hur problemet ska lösas. Du måste då undersöka och kanske prova dig fram för att hitta en lösning. Du kommer få träna på att använda olika strategier för att lösa problem, rita en bild, arbeta baklänges, göra en tabell och pröva sig fram, hitta mönster i talföljder och figurer samt ställa upp en ekvation.

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att:

 

 • lösa enkla problem på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär
 • beskriva tillvägagångssätt på ett fungerande sätt och föra underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kunna ge förslag på alternativt tillvägagångssätt
 • redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett fungerande sätt samt använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra
  matematiska uttrycksformer med anpassning till problemet.
 • föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett
  sätt som för resonemangen framåt

inom temat PROBLEMLÖSNING.