👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: Bookcircle

Skapad 2018-05-03 20:43 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi läser böcker och gör olika uppgifter som presenteras i bokcirklar.
Grundskola 7 – 9 Engelska
You are going to read a book in English and when you are finished reading it you are going to talk about it in groups and also write a book report about your book.

Innehåll

Syfte

Mål

Eleven ska

 • kunna läsa, förstå och analysera en kortare engelsk bok
 • kunna skriva kortare uppgifter till boken på ett fungerande språk
 • kunna diskutera och samtala om bokens innehåll med ett fungerande språk
 • kunna uttrycka sina åsikter om det lästa både muntligt och skriftligt
 • utöka sitt ordförråd och språkliga förmåga

Planering

Varje vecka läser varje elev de sidor och gör den uppgift som anges. Vid läxtillfället redovisas uppgifterna muntligt i varje bokcirkelgrupp. 

Bedömning

De skriftliga uppgfiterna bedöms när du lämnat in en book report om boken som du läst.

Läraren sitter med vid minst ett tillfälle och bedömer den muntliga förmågan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Engelska: Bookcircle

Skriva

Tillräckliga kunskaper
Språk
Du gör några störande språkfel, t ex verbfel. Du försöker lösa språkliga problem.
Ditt språk är mestadels korrekt, framför allt har du merparten av verbformerna rätt. Du har några strategier för att lösa språkliga problem.
Ditt språk är så gott som felfritt. Du kan med hjälp av olika strategier lösa språkliga problem.
Ordförråd
Du kan kortfattat uttrycka dig om kända ämnesområden.
Du kan skriva längre sammanhängande texter med ett gott ord- och frasförråd.
Du skriver utförligt. Du har ett varierat och uttrycksfullt språk. Du använder dig av engelska fraser och uttryck.
Innehåll
Du visar att du läst och förstått din bok. Du gör uppgifterna enligt instruktionerna. Du uttrycker dina åsikter om boken.
Du har god förståelse för bokens handling. Du är noggrann och utförlig i dina uppgifter. Du argumenterar för dina åsikter om boken.
Du kan återge bokens handling samt uppfattar detaljer. Du gör utförliga och intressanta lösningar av uppgifterna. Du kan värdera och tolka det lästa.

Tala

Tillräckliga kunskaper
Uttal
En del ord uttalas fel men en engelsman hade förstått vad du säger.
Du har ett gott uttal och OK intonation.
Du har bra uttal och intonation.
Språkriktighet och ordförråd
Du gör några störande språkfel men kan förmedla dina åsikter.
Du har ett fungerande språk med ett gott ordförråd och få störande språkfel.
Du har ett stort ordförråd och kan förmedla dina åsikter på ett utförligt och nyanserat sätt. Kommunikationen fungerar utan störande språkfel.
Samtal
Du svarar kortfattat på frågor och du försöker vara aktiv i samtalet, t ex ställer någon fråga. Du försöker lösa språkliga problem
Du är aktiv i samtalet och ger längre sammanhängande svar. Du har några strategier för att lösa språkliga problem.
Du är aktiv i samtalet och kommer med egna inlägg. Du svarar utförligt och engagerat. Du kan med hjälp av olika strategier lösa språkliga problem.
Innehåll
Du visar att du läst boken och gjort din uppgift.
Du visar att du har god förståelse för bokens handling. Du är utförlig och noggrann i din presentation av din uppgift.
Du kan återge bokens handling samt uppfattar detaljer. Du gör utförliga och intressanta lösningar av uppgifterna. Du kan värdera och tolka det lästa.