Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets och jordens utveckling

Skapad 2018-05-03 20:45 i Vågbroskolan åk F-3 Söderhamn
Vi arbetar med jordens urtid fram till människans utveckling.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi kommer att göra en tidsvandring från jordens uppkomst fram till människans tid. Vi börjar för 4,6 miljarder och lär oss om livets utveckling från de första bakterierna i havet till människans tidiga historia.

Innehåll

Syftet med temat är att utveckla förmåga att:

 • reflektera över begreppen dåtid, nutid och framtid
 • beskriva och förklara hur saker hänger ihop i naturen
 • kritiskt granska källor som används för att förklara livets utveckling

Det här ska vi lära oss:

Vi ska lära oss om när jorden skapades och utvecklades. Vi ska också lära oss om livets utveckling på jorden, vad som gjorde det möjligt, från första djur och växt till människans uppkomst.

Konkret ska vi lära oss om:

Livets början i haven.
Livet i haven och på land.
Dinosauriernas tid.
De första däggdjuren.
Tidslinjer

Så här ska vi jobba

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • Titta på filmer
 • Ha diskussioner
 • Läsa och skriva om det vi lär oss

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • dra slutsatser utifrån tidslinjen, tex hur djur och växter har utvecklats och förhållandet mellan hur länge livet bara fanns i havet och hur länge vi människor har funnits. 
 • återberätta i bild, text eller i muntlig form.
 • med hjälp av bilder och en tidslinje berätta en del om jordens utveckling. 
 • använda de olika begrepp som beskriver livets utveckling.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

NO SO
Jordens och livets utveckling

Steg 1
Steg 2
Livets utveckling
Du kan berätta var livet på jorden startade
Du kan berätta var livet på jorden startade och berätta lite om några av utvecklingstegen.
Tidslinjen
Du kan följa tidslinjen och placera ut minst två livsformer.
Du kan följa tidslinjen och placera ut minst fyra livsformer.
Muntliga diskussioner
Du deltar i muntliga diskussioner och försöker berätta om något du sett, hört eller läst.
Du deltar ofta i diskussioner i klassrummet och kan berätta sammanhängande om något du sett, hört eller läst.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: