👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och motorik

Skapad 2018-05-04 07:44 i Ljusne förskola Söderhamn
Visionen är att utgå från rörelse, fin och grovmotorik. I ämnet får vi också in hälsa som ligger i grunden för rörelse. Vi följer barnens intresse inom rörelse.
Förskola
Våra barn gillar att springa, hoppa och klättra. Vi kommer att jobba med rörelse, grov och finmotorik. Där rörelsen och hälsa ligger mest i fokus. Detta utvecklas genom vad barnen vissa intresse för inom ämnet.

Innehåll

Bakgrund

Våra barn gillar att springa, hoppa och klättra. Vi kommer att jobba med rörelse, grov och finmotorik. Där rörelsen och hälsa ligger mest i fokus. Detta utvecklas genom vad barnen vissa intresse för inom ämnet.

Vi kommer använda oss av olika "gymnastik" övningar, hinderbanor, motorik och koordinations övningar samt rörelse lekar. En av oss pedagoger är utbildad inom barngymnastik av svenska gymnastikförbundet. Även vara ute i naturen och klättra på stenar, gå i skogen i olika terrängområden.

 

 

Metod

Vi kommer att arbeta mycket med fysiska aktiviteter, det kommer för det mesta utspela sig under den fria leken, tex hinderbanor. Vi kommer att ge barnen fri tillgång till hjälpmedel så som balansgång, hinderbanor och bollar. Ute använder vi oss av naturens tillgångar så som stenar, stockar och olika terränger.

 

 

Dokumentation

Under terminens gång så kommer pedagogerna att dokumentera vårt arbete med rörelse, Detta genom dokumentation som kommer ta form genom bilder, text och video.

Utvärdering

Arbetet kommer utvärderas och dokumenteras under terminens gång, efter avslutad termin kommer pedagogerna gå igenom vad som kan göras annorlunda samt vad som var positivt.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016