👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2018-05-04 07:45 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Grundskola 6 Svenska som andraspråk
Vill du förändra något som du är missnöjd med? Då behöver du kunna argumentera för din sak och detta ska vi nu lära oss. Hur man kan lägga upp strategier för att övertala andra att agera.

Innehåll

Vi följer arbetsgången i vår bok, klara svenskan för kapitlet argumenterande text.

Vi avslutar med att göra en underökning med hjälp av enkäter samt prova på att skriva en argumenterande text.

Matriser

SvA
Argumenterande text

E
D
C
B
A
Skriva
Jag kan skriva en kortare, enkel text med några få argument.
Jag kan skriva en enklare text med bra struktur och några tydliga argument.
Jag kan skriva en bra text med tydlig struktur och tydliga argument.
Jag kan skriva en utvecklad text med tydlig struktur och tydliga argument.
Jag kan skriva en välutvecklad text med tydlig struktur och många tydliga argument.
undersökning
Jag kan genomföra en enkel undersökning med ett bestämt ämne och med hjälp av en färdig enkät.
Jag kan genomföra en enklare undersökning med en enkät jag gjort själv.
Jag kan genomföra en undersökning av något jag själv valt och med en enkät jag själv skapat.
Jag kan genomföra en undersökning av något jag själv valt och med en enkät jag själv gjort samt föra enkla resonemang kring resultatet.
Jag kan genomföra en undersökning av något jag själv valt och med en enkät jag själv gjort samt föra flera bra resonemang kring resultatet.