👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gränbyskolan Skriva novell

Skapad 2018-05-04 07:53 i Gränbyskolan Uppsala
Vi kommer att arbeta med novellen som genre. Vi går igenom typiska drag, uppbyggnad samt läser olika noveller. Vi avslutar med att skriva noveller.
Grundskola 8 Svenska
En novell är en kort skönlitterär text. I det här arbetsområdet kommer vi att läsa och lyssna på noveller. Vi kommer att gå igenom typiska drag för genren och avslutar med att skriva en egen.

Innehåll

Arbetsgång

Vi kommer att:

 • läsa och lyssna på noveller  
 • diskutera och reflektera kring innehåll och uppbyggnad,
 • repetera de typiska dragen för genren,
 • skriva egen novell. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Novell

E
C
A
Koppling till uppgiften: novell
Du skriver en text som till innehåll och form i huvudsak följer mönstret för en novell
Du skriver en text som till innehåll och form relativt väl fungerar som en novell.
Du skriver en text som till innehåll och form väl fungerar som en novell
Innehåll
Du skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex miljö och personer.
Du skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex miljö och personer.
Du skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex miljö och personer
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel. Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Novellens dramaturgi är relativt komplex. Du följer den "dramaturgiska kurvan" relativt väl. Novellen är samman-hängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex genom en väl fungerande styckeindelning. Textbindningen är utvecklad.
Novellens dramaturgi är komplex. Du följer den "dramaturgiska kurvan" väl. Novellen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex genom en väl fungerande styckeindelning. Textbindningen är väl-utvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör inte förståelsen av novellen.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.