👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering Dari V.T. 2018 V.18-21

Skapad 2018-05-04 08:15 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Lyssna, samtala och diskutera, berätta, återberätta, hålla föredrag, konstruktiv kritik till en talare, resonera och argumentera.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Lyssna, samtala och diskutera, berätta, återberätta, hålla föredrag, konstruktiv kritik till en talare, resonera och argumentera.

 

 

 

Konkretiserade mål för eleven.

 • Du ska kunna uppfatta innehållet i det du hör när du lyssnar
 • Du ska kunna prata på olika sätt beroende på vem du pratar med
 • Du ska kunna samarbeta när dur samtalar
 • Du ska kunna uttrycka dig tydligt och lugnt när du diskuterar
 • Du ska kunna tala inför en klass när du håller föredrag
 • Du ska kunna ge den som talat konstruktiv kritik (om vad den som talat gjorde bra, men du ger även synpunkter på sådant som kan förbättras)

Undervisning och arbetsmetoder.

I undervisningen kommer vi att gå igenom...

 • vad behövs för att kommunikationen ska fungera (att vi vill prata med varandra, att vi är ärliga mot varandra, att vi ger andra en chans att prata)
 • envägs- och tvåvägskommunikation
 • olika sätt att prata
 • konsten att lyssna och höra
 • att vara en god lyssnare
 • positiv och negativ kritik till en talare
 • regler för att kommunisera via chat och sms

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9