👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dialekter och minoritetsspråk

Skapad 2018-05-04 08:23 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under det här arbetsområdet kommer vi att fokusera på hur språksituationen i Sverige ser ut. Vi kommer att läsa om dialekter och även lära oss om våra minoritetsspråk.

Innehåll

Dialekter och minoritetsspråk

Terminens sista arbetsområde kommer att omfatta dialekter och minoritetsspråk. Vi kommer att läsa om vad dialekt betyder och hur olika dialekter låter.

Efter att vi gått igenom och gjort övningsuppgifter kommer du att få göra ett läxförhör för att visa dina kunskaper om dialekter.

 

Under tiden kommer vi att arbeta med läsning och läsförståelse. Vi läser boken Sms från Soppero och arbetar med uppgifter till denna.

 

Vi kommer också att lära oss om våra olika minoritetsspråk som vi har. Du kommer att få samla information och läsa in dig på ett minoritetsspråk. Den information och kunskap som du skapar ska du sedan visa och använda genom att sätta ihop en egen Kahoot som dina klasskamrater kan vara med och spela.

 

Syfte och centralt innehåll

Förmågor som vi arbetar med:

  • Formulera sig i tal och skrift.

  • Läsa och analysera skönlitteratur.

  • Söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll

  • Läser för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skolan och samhällslivet. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

  • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgade talspråk i Sverige.

  • De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

  • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier.

Matriser

Sv SvA
Språkbruk

Du kan förklara lite om vad dialekt är för något.
Du kan förklara vad dialekt är för något och lite om varför det finns.
Du kan förklara mycket om vad dialekt är för något och varför det finns.
Du kan berätta lite om ett av Sveriges minoritetsspråk.
Du kan berätta ganska mycket om något av Sveriges minoritetsspråk.
Du kan berätta mycket om något av Sveriges minoritetsspråk.