👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter och mekanik åk 7 (bedömning)

Skapad 2018-05-04 08:41 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola F
Bedömning på området krafter och mekanik. (Planeringen har eleverna haft i GAFE)

Matriser

Ämnesmatris - Fysik 7-9 v2

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle"
Argumentera & diskutera
förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar samt förmåga att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter och argument
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du för diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka & använda information
förmåga att söka naturvetenskaplig information och använda olika källor samt förmåga att använda information i diskussioner, texter och andra framställningar
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du använder informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du använder informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du använder informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället"
Kunskaper & resonemang
-Förmåga att visa kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier. -Förmåga att föra resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på fysikaliska samband. -förmåga att använda fysikaliska modeller för att berätta om partiklar och strålning
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du visar kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. Du kan använda fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband. Du kan använda fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar då på komplexa fysikaliska samband. Du kan använda fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Hållbar utveckling
förmåga att föra resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar/värderar några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på några åtgärder.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Naturvetenskapliga upptäckter
förmåga att beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan ge exempel och beskriva några upptäckter
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter