👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv 9: Retorik och muntlig framställning

Skapad 2018-05-04 08:43 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Nu kommer du få tillfälle att fortsätta öva på och förbättra din förmåga att tala inför andra! Vi kommer fördjupa oss i retoriken och ta del av ett antal kända tal som du ska analysera. Du kommer sedan själv förbereda ett tal som du ska hålla inför klassen.
Grundskola 9 Svenska
Nu kommer du få tillfälle att fortsätta öva på och förbättra din förmåga att tala inför andra! Vi kommer fördjupa oss i retoriken och ta del av ett antal kända tal som du ska analysera. Du kommer sedan själv förbereda ett tal som du ska hålla inför klassen.

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att:

- tala inför grupp

- förstå vilka knep man kan använda för att fånga en publik

- planera och förbereda ett muntligt framtädande

- vara en aktiv lyssnare

- analysera talat språk

Undervisningen

Du kommer få fördjupa dig i retoriken för att fördjupa dina kunskaper om konsten att tala inför andra.

Du kommer att få se och höra exempel på olika tal och få tillfälle att analysera dessa utifrån dina nyvunna retoriska kunskaper.

Du ska planera ditt egna tal och fundera över disposition och innehåll, så att den passar just dina mottagare. 

Bedömning

Jag kommer dels bedöma dina teoretiska insatser samt det tal du framför muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Sv 9: Retorik och muntlig framställning

Retorik - teori och analys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan ge enkla omdömen om olika tals innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om olika tals innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om olika tals innehåll, språk och uppbyggnad.

Muntlig framställning - tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du kan förbereda och genomföra ett enkelt tal med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.
Du kan förbereda och genomföra ett utvecklat tal med relativt väl fungerande struktur och innehåll.
Du kan förbereda och genomföra ett välutvecklat tal med väl fungerande struktur och innehåll.
Framförande
Ditt tal har viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Ditt tal har relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Ditt tal har god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.