Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: Fysik - Magnetism (ÅR 5) VT-18

Skapad 2018-05-04 08:45 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 NO (år 1-3)
Eleverna ska arbeta med Magnetism där målet är att fördjupa sig inom magneter och dess funktion. Vi kommer att diskutera olika begrepp och se på informativa avsnitt som visar exempel på hur man kan använda sig av magnetism i olika laborationer.

Innehåll

 1.  Vad ska jag som elev utveckla? (Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)
 • Kunskaper kring olika typer av magneter, såsom permanentmagneter, elektromagneter, tillfälliga magneter m.m.
 • Ha kännedom kring olika uppfinnare och vad de heter. 
 • Begripa vad de olika begreppen som poler, laddningar, magnetfält m.m innebär.
 • Kunskaper om vad som är magnetism och icke- magnetiskt och varför. 
 • Ha kännedom kring hur man skriver labbrapporter och utvärderar ett experiment. 

 Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Fysiken och vardagslivet

 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället. 

Fysiken och omvärlden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. 
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel fakta texter och tidningsartiklar.

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

 • Arbetsboken Boken om FYSIK och KEMI.
 • Informativa dokumentärer och avsnitt från UR.se/Skola.
 • Stenciler om Magnetism. 
 • Instuderingsfrågor.

Bedömning (Kunskapskrav)

 • Muntliga diskussioner i mindre grupper och i helklass.
 • Läsförståelsehäfte om Magnetism och instuderingsfrågor.

 

 

 

 

Matriser

NO
Magnetism åk 5 VT 18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Grundläggande kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om magnetism och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp
Du har goda kunskaper om magnetism och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om magnetism och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Laboration
I arbetet använder förstår du hur man använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet förstår du hur man använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I arbetet förstår du hur man använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Historik
Du kan berätta något om hur man utnyttjat magnetismens krafter ur ett historiskt perspektiv.
Du kan berätta något om hur man utnyttjat magnetismens krafter ur ett historiskt perspektiv och hur detta påverkat människans levnadsvilkor genom historien.
Du kan berätta om några upptäckter om magnetism och dra slutsatser och göra jämförelser om hur dessa har haft betydelse för människors levnadsvillkor genom historien.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: